Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted in Courses, Upcoming seminar |

Mastering Your Financial Intelligence for Your Ultimate Life Freedom (สร้างความฉลาดทางการเงิน เพื่อชีวิตที่มั่งคั่งและอิสระ)

Mastering Your Financial Intelligence for Your Ultimate Life Freedom (สร้างความฉลาดทางการเงิน เพื่อชีวิตที่มั่งคั่งและอิสระ)

14 พฤษภาคม  2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

Download Brochure and Registration form ใบสมัคร

วัตถุประสงค์:

     เงินอาจไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิต แต่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตจะต่อยอดไปได้อีกมากมาย หากได้ Personal Wealth ที่ดีเป็นปัจจัยเสริม ดังนั้น ความรู้ด้านการเงินจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญสำหรับทุกคน

     หลักสูตรนี้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับเรา ในการวางแผนทางการเงินสำหรับตนเอง โดยสามารถตัดสินใจได้อย่างมีหลักการ ทั้งในเชิงศาสตร์และศิลป์  เราจะได้เรียนรู้ทั้งจิตวิทยาและทัศนคติที่เหมาะสม เพื่อสร้าง Personal Wealth & Abundance รวมทั้งทำความเข้าใจกับเครื่องมือและความรู้ที่จะเป็นกลยุทธ์ เพื่อพาเราไปสู่เป้าหมายที่ปรารถนาได้อย่างมั่นใจ

หัวข้อการเรียนรู้ :

 • เส้นทางสู่ Financial Success & Freedom ในมุมมองทางจิตวิทยา ซึ่งมีความสำคัญถึง 80%
 • การค้นพบตนเอง: สำรวจและทบทวน ความคิด ทัศนคติและอุปนิสัย เกี่ยวกับการบริหารเงินของตนเอง
 • เข้าใจหลักการสำคัญในการบริหารเงิน : Earnings, Savings, Investments
 • เครื่องมือและช่องทางในการลงมือปฏิบัติ
 • Workshop : Financial Success Goals Setting สำหรับผู้เข้าอบรมรายบุคคล

    รูปแบบการเรียนรู้:  จะเป็นการพูดคุย แบ่งปัน ผ่าน Group Coaching & Sharing รวมทั้งการบรรยายจากวิทยากร

อำนวยการสอนโดย  อาจารย์ พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล  (CPA & Executive Coach)

 • Executive Coach: LMI-Leadership Coach, Financial Coach, Life Coach
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการบัญชี มีประสบการณ์ในการสอนกว่า 20 ปี
 • อดีต CFO ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินในองค์กรขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติมากกว่า 30 ปี ในธุรกิจหลายประเภท เช่น กิจการผลิตและจำหน่ายสินค้า อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม สถาบันการเงิน
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

หลักสูตร Mastering Your financial Intelligence for Your Ultimate Life Freedom

นานาทัศนะที่ได้จากคนเคยเรียน

 1. ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเงินแบบไม่มีกั๊กได้รู้ว่าตัวเองที่ผ่านมา สนใจแต่ Earnings & Savings แต่ไม่เคยดูแลเรื่อง Investing.. ถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปมีหวังเหนื่อยทั้งชีวิต ดีที่ได้ “ตื่น” ขึ้นมาในวันนี้ ได้ “เห็น” Unconscious Pain ของตัวเองบางอย่างที่มีต่อการเงิน ที่จะต้อง work ต่อไปเพื่อ “ปลดล็อค” ตัวเองสู่ Financial Freedom
 2. ได้ความรู้ที่ไม่ใช่แค่ความรู้ ได้เห็น ได้รีวิวจุดบอดในกระเป๋าสตังค์ของเรา ได้เกิด awareness และแรงกระตุ้น ที่จะไปลงมือวางแผนการลงทุนของเรา
 3. คือผู้บอกทางแก่คนหลงทาง หงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด สอนให้รู้ว่า มนุษย์เงินเดือนก็ทำ investment plan ได้
 4. ทำให้เกิด Awareness ในตนเอง ต่อคุณค่าของเรื่องการบริหารการเงิน ที่สำคัญเจอความเชื่อที่บล็อกตนเองเกี่ยวกับเรื่องเงิน ทำให้เราเห็นความสำคัญเรื่องนี้น้อยไป วันนี้ชัดเจนในการวางแผน สำรวจ เตรียมการณ์
 5. เป็นความรู้ใหม่ ทำให้ได้รู้ว่า การเงินไม่ยากถ้าเราตั้งใจ สนุกทั้งวันเลย
 6. ทำให้ตื่นรู้เรื่องการเงินว่า ควรศึกษา สนใจ และรู้เรื่อง investment ด้วยตัวเอง เพื่อจะได้ดูแลตัวเองและคนอื่นได้ ไม่ใช่มัวแต่พึ่งพาและพึ่งพิง
 7. มาเปิดตาเปิดใจเรื่องการใช้เงิน เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ได้มีวันดีๆ แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเอง คำพูดทุกคำ แทงใจทุกคำ ทำสำคัญแทงเจอบ่อทองคำในตัวเรา สิ่งที่ได้คือ ให้รู้ว่า การหาเงินนั้นท้าทาย ออมเงินให้อยู่ได้ท้าทายกว่า แต่ที่สุดของปรารถนาคือให้เงินทำงานแทนข้าสิแน่จริง
 8. วันนี้ที่ทำให้รู้ว่า ทุกคนต้องรู้เรื่องการเงิน การลงทุน ไม่อย่างนั้น “จะคุยกับเค้าไม่รู้เรื่อง”
 9. มาให้ความรู้ มาช่วยกระตุ้น ให้ยั้งคิดว่า เงินทองเป็นเรื่องสำคัญ ต้องบริหาร ต้องวางแผน ไม่ควรประมาท แล้วปล่อยตามยถากรรม เพราะถ้าเราไม่แข็งแรง เราก็คงช่วยคนอื่นได้ไม่เต็มแรงนัก
 10. ทำให้นึกถึงคำว่า earning goals และแหล่งรายได้อื่น ซึ่งลืมคิดเรื่องนี้ไป เพราะคิดถึงแต่ investment goals ทีนี้คงต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้ว
 11. วันนี้ เป็นวันที่คุ้มค่ามากๆ ได้ยิ่งกว่าความรู้ แต่มันคือการตื่นรู้ ได้เข้าใจว่า การเงินไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่การที่จะมี wealth ได้ เราต้องจัดการโลกภายในใจของเราได้ก่อน  จนเกิดเป็น action เพื่อให้ได้ result ที่ต้องการ และก็ได้แนวทางที่จะกำหนด goal สำหรับการ earning, saving, และ investment เป็นอะไรที่ดี และเป็นประโยชน์มากๆ  สารภาพว่า เมื่อก่อน เรียนการเงินมาก็หลายหน เรียนเสร็จก็ลืม เพราะที่ผ่านมาไม่เคยเจออาจารย์คนไหนสอนเก่ง และทำให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องสนุกเท่านี้ วันนี้ได้จุดประกายไฟในตัวเอง ให้อยากกลับมากคิดและวางแผนการเงินของตัวเองต่อเลย
 12. ให้ความรู้เรื่องการเงินได้อย่างยอดเยี่ยม เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายๆ ชิวๆ กับความสนุกสนานตลอดทั้งวัน
 13. ตื่นขึ้นมาทำในสิ่งที่สำคัญที่ควรทำ ตอนที่เรายังมีพละกำลัง ทำให้รู้ว่า เราลืมคิดเรื่องอะไรไปบ้าง แต่ก็ยังไม่สายที่จะเริ่มทำวันนี้